Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás mértéke: 50% (minimum)

Támogatási minimum összege: min. 3 millió Ft – max. 7,5 millió

Benyújtás: 2014. november 10- dec. 31.

Támogatás célja: a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által. Külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

A pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

·         Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

·         Külföldi árubemutató szervezése

A fentiekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

·         Piacra jutás támogatása

·         Információs technológia-fejlesztés

·         Tanácsadás igénybevétele – max. 5%

·         Piackutatás elkészítésének költsége – max: 500e

·         Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

·         Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Kiválasztási kritériumok:

·          statisztikai létszám benyújtás előtti évben min. 10 fő

·          A vállalkozás, vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább

·          három lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

·          árbevétele eléri az 50 millió Ft-ot

·          igényelt támogatás nem haladja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét;

·          benyújtását megelőző két év beszámolóinak valamelyike alapján volt export árbevétele

·          „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek (feldolgozó ipar: Teáor: 1032 - 3832)

Kötelezettség: befejezés után 3 évig 1 fő külkereskedelmi tevékenységért felelős munkakör

 

 

Előny a tartalék listán: Kunszenmárton, Tiszafüred, Békés, Szeghalom kistérségek