Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

(feldolgozó ipar fejlesztése)

 

 

Benyújtásának határideje: 2014. november 09 - december 31.

 

A támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: min 10 millió Ft, maximum 100 M Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Támogatást igénylők köre:

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak lásd  „Ágazati fókusz” című melléklet.

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

a)  amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

b)  amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott)!), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

c)  amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

d)  amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

e)  amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem a jelen felhívás 6. számú fejezetének „Ágazati fókusz" című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.

 

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.

 

 

 

 

 

Támogatható tevékenységek:

A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a)       Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)

b)       Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható

c)        Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható

d)        Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható

e)       A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható

 

A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:

a)      A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz" című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek.

b)      A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.

c)      A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.

d)     A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

e)      A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

f)       A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

g)      A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékletében foglalt egyéb feltételeknek.

h)      A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése;

i)        amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte;

j)        Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

a.       az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).

b.      az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni.

 

Kötelező vállalások:

a)      Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). 

b)       Nettó árbevétel növelése: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

 

Kocsis Gabriella

pályázati tanácsadó

70/6089453

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.